Birgitta Wrenfelt har lämnat oss

Text in English
Texto en Español

Framtidsjordens grundare och en av vår organisations stora inspiratörer somnade in den 31 juli efter en längre tids sjukdom.

Birgitta var under större delen av sitt liv engagerad i miljöfrågor och tidigt aktiv i Jordens Vänner. Under slutet av 1980-talet såg Birgitta att ömsesidigheten inom utvecklingssamarbetet saknades och att många lösningar på miljöproblem redan fanns så väl i nord som i Syd. Birgitta menade alla hade att lära av varandra och att allas kunskap var viktig för att vi skulle kunna skapa en hållbar värld. Ett centralt ledord för henne var därför samarbete.

1988 slog Framtiden i våra händer och Jordens Vänner ihop sitt utvecklingssamarbete och bildade Framtidsjorden där flera av Birgittas idéer kunde då genomföras tillsammans med miljöorganisationer i Indien, Latinamerika och Afrika.

Birgitta drev bland annat att rösterna från Syd skulle höras även här i Sverige och att det var deras kunskap som skulle styra över utvecklingssamarbetet. Detta kan tyckas vara en självklarhet idag, men för 30 år sedan var det inte det.

Genom sitt engagemang, inte minst i södra Brasilien, skapade hon relationer med engagerade miljöaktivister och kunde lyfta deras frågor här i Sverige och genomföra kunskapsutbyten både mellan Sverige och Syd och Syd-Syd.

Birgitta har varit styrelsemedlem, arbetat på kansliet och var sedan starten engagerad i vår medlemsorganisation Centro Ecológicos arbete i södra Brasilien genom Vängruppen för Centro Ecológico. Som ansvarig för ekologikursen på Biskops-Arnös folkhögskola bidrog hon också till att en lång rad volontärer fick möjlighet att samarbeta med projekten inom Framtidsjorden.

Birgitta lämnar oss med stor saknad men hennes idéer och tankar lever vidare genom Framtidsjorden. Birgitta var för många en inspirationskälla och engagemangsspridare.

Engagemang, samarbete och en tro på att vi kan förändra vår värld är något hon önskar att vi alla tar med oss.