Besök från Uruguay angående GMO och alternativa vägar

I slutet av september / början av oktober 2016 får vi besök av två personer från våra medlemsorganisationer REDES-Jordens Vänner och CEUTA från Uruguay. Båda organisationerna arbetar med att utveckla matsuveränitet, agroekologi och familjejordbruk.

Gästerna är följande:

Mariano Beltran, REDES-Jordens Vänner, Utsädesnätverket

Mariano Beltran är agronom och rådgivare inom agroekologi. Sedan 2009 arbetar han i organisationen Redes -Jordens Vänner med koordineringen av det nationella utsädesnätverket i Uruguay. Han arbetar med frågor som stärker matsuveränitet och familjejordbrukare i landet. Han har samarbetat med era lokala myndigheter, ideella organisationer, sociala rörelser och forskningsinstitution för att utveckla och främja agroekologi och familjejordbruk. Han arbetar dessutom som rådgivare inom agroekologi och fröbanker för olika kooperation med småproducenter. Mariano är jordbrukare och biodlare. Han är medlem av Graneco, det första småbrukarkooperativet i landet som förädlar ekologisk majsmöl fritt från GMO. Han deltog i arbetet med a ta fram e förslag på en nationell lag inom agroekologi och är en aktiv medlem i det nationella nätverket för agroekologi.

Gaston Carro, CEUTA

Gaston Carro är en agronom som är specialiserad på natur skog, odling av inhemska frukträd och återställande av ekosystem. Han är en del av CEUTAs grupp inom agroekologi, och på Ceuta arbetar han med ”analog forestry”*. Han är även ansvarig för en kurs om ”Food Forestry” och deltar i projekt om skogsjordbruk i familjejordbruk. Gaston är medlen i det Nationella Nätverket i Agroekologi, där han arbetar med utbildning samt med att artikulera konsumenter av ekologiska produkter med specialister inom agroekologi. Han arbetar dessutom med att utveckla nya verktyg och metoder för ”Food Forestry”, skogsjordbruk som främjar biologisk mångfald och för ekologiska pekannötsplantage. Gaston har även en egen ”Food Forest” och ekologiskt jordbruk, och där experimenterar han med olika llämpbara teknologier.

* Analog Forestry r en metod för a terst lla ekosystem, där man använder inhemsk skog för att skapa ekologiskt stabila och socio-ekonomiskt produktion av landskap.

Planerade föreläsningar:

26 september Biskops-Arnö

27 september: KTH

28 september Schyst Resande – Abf-huset

29 september föreläsning 1: Latinamerikanska institutet och Stockholm Resilience Center kl 11h

föreläsning 2: Samhällsvetenskapliga föreningen SU kl 17h

30 september : Umeå universitet (Bara REDES) / Jordens Vänner

3e oktober: Södertörn Högskola

4e oktober: SLU Alnarp

6e oktober: Göteborg universitet

För mer information följ oss på Facebook eller kontakta kanslit.