Systemförändring för klimatet!

Det finns redan lösningar - dags att uppmärksamma dem!

Möjliggör kunskapsutbyte mellan syd – syd och mellan syd – nord. Vi i nord måste inse att det redan finns fantastiska lokala projekt att ta lärdom ifrån i syd.

Vi lever i en kunskapshierarki där det finns en stark ordning kring vem som har svar. Detta gör att det är svårare för unga flickor i flätor att bli trodda när de talar sanning än för arga gubbar med märkligt hår även om de ljuger. Denna kunskapshirerki gör att vi letar svar på klimatkrisen i ”public-private partnerships”, trots att den vägen som tagit oss hit. Vi behöver lyssna på sanningssägare, oavsett hur de ser ut. På klimatforskare, utsprungsledare, miljörättsförsvarare och småbrukare som lever klimatförändringarna nu. Bland Framtidsjordens medlemmar finns det massa förslag på lokal klimatanpassning, tex watershed i Tamil Nadu, rötgaskammare i Colombia och artificiella glaciärer i Ladakh. Dessa goda exempel måste lyftas. Men framförallt måste lokal klimatanpassning ges möjlighet att utvecklas. Allt för ofta leder one-size-fits-all tanken till en form av klimatimperialism. Och det är faktiskt inte bra för någon i längden.

Läs om fler åtgärder: Mindre exportjordbruk och mer matsuveränitet!