Peru
Asociación de culturas Kawsay
Asociación de culturas Kawsay - Peru

Asociación de culturas originarias Suma Kawsay – Perú grundades år 2000 i Puno, Peru. Suma Kawsay har som syfte att återställa Aymara-, Quechua- och Amazonfolkens kulturella identitet i samarbete med organisationer från Ecuador, Peru och Bolivia. Organisationen arbetar med detta genom interkulturell pedagogisk utbildning; “community-based tourism”; återfå urfolkens kosmovision och ritualer, samt urfolks rättigheter och mänskliga rättigheter.

– Återuppbygga identiteten hos ursprungsbyar, förstärka de andisk-amazonska organisationssystemen
– Återhämta kunskaper och teknologier för att komma upp med nya lösningar på de ekonomiska, sociala och kulturella utmaningarna som världen står inför
– Främja de olika traditionella produktionssystem
– Återfå urfolkens kosmovision och ursprungsspråk, utveckla det interkulturella och bilinguala lärandet
– Jobba för ursprungsbyars mänskliga, sociala, ekonomiska, kulturella och territoriella rättigheter
– Skapa mötesplatser för ursprungsbefolkningars organisering och kunskapsspridning
– Främja, fördjupa och sprida forskning om gamla andisk-amazonska kunskaper och teknologier
– Skapa förutsättningar för utbyte av erfarenheter mellan de andisk-amazonska ursprungsbyarna på lokal, regional, nationell och internationell nivå
– Ge råd till ursprungsbyarna
– Främja utövandet av spirituella ritualer och ceremonier för att stärka den andisk-amazonska identiteten, kulturen och kosmovisionen
–  Stödja konservation, preservation och det hållbara användandet av naturen och biodiversiteten

Kontakta Suma Kawsay – Peru
E-post: sumakawsay1@gmail.com