Asociación de culturas Kawsay, Peru

 

Asociación de culturas Kawsay

Asociación de culturas originarias Suma Kawsay – Perú grundades år 2000 i Puno, Peru. Suma Kawsay har som syfte att återställa Aymara-, Quechua- och Amazonfolkens kulturella identitet i samarbete med organisationer från Ecuador, Peru och Bolivia. Organisationen arbetar med detta genom interkulturell pedagogisk utbildning; “community-based tourism”; återfå urfolkens kosmovision och ritualer, samt urfolks rättigheter och mänskliga rättigheter.

⇒ Återuppbygga identiteten hos ursprungsbyar, förstärka de andisk-amazonska organisationssystemen
⇒ Återhämta kunskaper och teknologier för att komma upp med nya lösningar på de ekonomiska, sociala och kulturella utmaningarna som världen står inför
⇒ Främja de olika traditionella produktionssystem
⇒ Återfå urfolkens kosmovision och ursprungsspråk, utveckla det interkulturella och bilinguala lärandet
⇒ Jobba för ursprungsbyars mänskliga, sociala, ekonomiska, kulturella och territoriella rättigheter
⇒ Skapa mötesplatser för ursprungsbefolkningars organisering och kunskapsspridning
⇒ Främja, fördjupa och sprida forskning om gamla andisk-amazonska kunskaper och teknologier
⇒ Skapa förutsättningar för utbyte av erfarenheter mellan de andisk-amazonska ursprungsbyarna på lokal, regional, nationell och internationell nivå
⇒ Ge råd till ursprungsbyarna
⇒ Främja utövandet av spirituella ritualer och ceremonier för att stärka den andisk-amazonska identiteten, kulturen och kosmovisionen
⇒ Stödja konservation, preservation och det hållbara användandet av naturen och biodiversiteten

Kontakta Suma Kawsay – Peru
E-post: sumakawsay1@gmail.com