Välkommen på Årsstämma 2020

Styrelsen för föreningen Framtidsjorden vill välkomna alla medlemmar till föreningens årsmöte 2019.

Var: Digital via Zoom,
När: 9 maj, kl 10.00-12.00

För att ha rösträtt som vängrupper på mötet behöver din vängrupp ha betalat medlemsavgiften. Vet du med dig att ni inte har det, eller är osäker, kolla då med de andra i vängrupper och betala sedan in i tid. Senaste en vecka innan årsmötet vill vi ha betalningen för att kunna registrera den och er vängrupps rösträtt. Medlemsavgiften är 400 kr och betalas in på vårt PG 90 02 18 – 9. Märk inbetalningen med Medlemsavgift, *namn på vängrupp*.

Anmälan till Årsmötet: Görs till markus.malm@framtidsjorden.se senast den 7 maj. I anmälan ska de framgå vilken vängrupper du tillhör. Årsmötet kommer hållas digitalt via plattformen Zoom (inbjudningslänk skickas till de som anmält sig till mötet) och underlag till årsmötet kommer gå ut till alla vängrupper, samt de som anmält sig, även detta digitalt.

Testa Zoom
För er som är osäkra på Zoom som verktyg, kommer vi att ha två tillfällen för att testa Zoom. Den 6 maj klockan 18.30 och den 7 maj klockan 10. 00. Anmäl er till tobias.linghag@framtidsjorden.se så får ni en länk. Om ni inte lyckas logga in under testet så kan ni ringa Tobias Linghag på 0763-15 58 86.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Bilagor:
Inbjudan till Årsstämma
Dagordning 9 maj 2020
Bilaga 6.1 Årsredovisning
Bialaga 7.1 Revisionsberättelse
Bilaga 7.2 Internrevisorns berättelse 2019
Bilaga 9.1 Valberedningens förslag
Bilaga 14.1 Medlemsavgifter
Bilaga 15.1 Framsida Valberedningsinstruktion
Bilaga 15.2 Valberedningsinstruktion
Bilaga 15.3 Framsida Stadgeändring
Bilaga 15.4 Stadgeändring
Bilaga 16.1 Framsida Verksamhetsinriktning
Bilaga 16.2 Strategisk långtidsplan 2020-2025
Bilaga 16.3 Verksamhetsplan 2020