Aquaponics

Ecoponics är en organisation som arbetar med ekologi genom aquaponic system i Stockholm. Vi ställer oss frågan – hur kan matodling i stadsmiljöer kombineras med en funktionell offentlig plats som svar på den växande urbana gemenskapen? Vi söker en plats att bygga ett centrum för ekologi. Detta centrum kommer att vara en plats för lärande genom handling, och göra det på riktigt, genom att odla både mat och gemenskap. Vårt mål är att skapa miljöer som främjar ett vänligt och harmoniskt samhälle.

Vårt mål är …

Att lära känna varandra.

Att dela det vi vet.

Att ha en plats att dela.

 

Kontakta oss antingen på telefon eller via facebook gruppen Aquaponics Sweden.

Benjamin 0707823672

Andy 0707474165

Amra 0707916058