AMIP, Guatemala

 

AMIP

AMIP (Asociación de Mujeres Ixq’aniil Palaq’ Ha’) är en Mayansk urfolkskvinnorsorganisation från Guatemala som grundades år 2002 av en Poqomamsk urfolkskvinnogrupp. AMIPs syfte är att stärka urfolkskvinnors rättigheter, stärka Mayakvinnors sociala och politiska deltagande och beslutfattande, samt att stärka urfolks kulturella identitet.

AMIP har samarbetat med lokala organisationer för att stärka urfolkskvinnors politiska deltagande i valen i landet. De ger också juridisk rådgivning till urfolkskvinnor och har samarbetat med kommuner för att stärka urfolks rättigheter och urfolkskvinnors deltagande i de lokala myndigheterna. Organisationen arbetar även med utbildningar som berör dessa frågor, samt utbildningar i ämnen så som naturresursanvändande, rätten till självbestämmande över sin mark och naturmedicin.

 

Kontakta AMIP
E-post: ixqaniil@yahoo.com