Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund
4 nya deltagande certifieringssystem har implementerats i Latinamerika
Tack vare vårt påverkansarbete, ska importen av bekämpningsmedel vara noll i Ladakh, Indien, år 2022
Genom att sprida information i Sverige har vi bidragit till ökat engagemang för hållbar utveckling

På gång

Plats kvar till Latinamerika i höst

Vill du ut i världen till hösten?

Vi har några platser kvar till Latinamerika till hösten. Läs mer under Praktikant. Ansökan gör du sedan via Biskops Arnö Nordens folkhögskola.

Läs mer ...
Årsmöte 11 maj

Styrelsen för föreningen Framtidsjorden vill välkomna alla medlemmar till föreningens årsmöte 2019.

Dagen kommer börja med workshop/diskussion om den strategiska långtidsplan 2020-2025 som styrelsen lägger fram till årsmötet. Då vi vill att så många som möjligt ska ha tid att läsa den, diskutera den inom vängrupper etc. väljer vi att redan i och med kallelsen skicka ut förslaget.

Vi kommer sedan fortsatta dagen med det sedvanliga och stadgeenliga årsmötet. Vill du motioner, lyfta ett förslag på mötet, ska skriftligt skickat till markus.malm@framtidsjorden.se senast den 7 april.

Underlag till årsmötet skickas ut när vi närmar oss mötet, men senast den 26 april.

Under dagen bjuds på lunch.

Anmälan: Görs till markus.malm@framtidsjorden.se senast den 1 maj. I anmälan ska det framgå vilken vängrupper du tillhör.

Läs mer ...

Artiklar

Indiska bönders kamp mot torkan

I delstaten Tamil Nadu i södra Indien börjar sommaren tidigt i år. Det är mars och temperaturerna letar sig upp över 40 grader under dagens varmaste timmar. Nederbörden är mindre än någonsin och grundvattennivån har sjunkit stadigt sedan 1980-talet. I spåren av klimatförändringarna kämpar lokala bönder överallt i landet med sina skördar för att trots torkan kunna gå runt ekonomiskt. I inlandet är gräset krispigt och blekt på grund av torkan medan åkrarna längst kusten är gröna och bördiga tack vare konstbevattning och besprutning. Tillgång till vatten är nämligen en förutsättning för att besprutningsmedel ska ha effekt på jordbruket. På lång sikt ger dock kemisk besprutning skadliga konsekvenser både för djur, människor och miljö.

Läs mer på bloggen
Hur vågar ni!?

11/2-2019. Den ständiga frågan en får från vänner, familj, arbetskamrater och den där random personen på baren är ”hur vågar du?”. Att våga lämna det trygga hemmet för att åka iväg runt halva jorden på praktik är inte något man bara gör i en handvändning. Det krävs mod och viss eftertänksamhet och anledningen till att våga ta det steget ser olika ut för alla oss som skriver på denna blogg. Trots att vi alla är i liknande åldrar så är vi i många olika faser, från många olika städer och från olika bakgrunder vilket påverkar hur vi hamnat här och hur vi har vågat. Vi som skriver detta inlägg är Sonja, Julia och Markus som just nu är på plats på LEDeG (Ladakh Ecological Development Group) i Leh, Indien. Vi kommer kort beskriva hur vi hamnade på denna magiska plats och hur vi vågade ta steget. Detta är ett perfekt inlägg för dig som också funderar på att ta steget och åka iväg på praktik med Framtidsjorden.

Läs mer på bloggen

Våra Platser

Framtidsjordens nätverk har medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika, och vängrupper i Sverige.