Framtidsjorden

är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund

Fyra nya deltagande garantisystem har implementerats i Latinamerika
Tack vare vårt förespråksarbete bör importen av bekämpningsmedel vara noll i Ladakh, Indien, 2022
Genom att sprida information i Sverige har vi bidragit till ökat engagemang för hållbar utveckling

På Gång ☟

Alumnidag!- föreläsning och workshop med alumni

Lördagen den 25/1- 2020 kommer Framtidsjorden att ha en dag om metod för påverkan tillsammans med Framtidsjordens alumner. Förutom olika föreläsningar och workshops så kommer man även kunna få gott om tid till kunskapsutbyte med tidigare praktikanter.

Varje deltagare har färdigheter av intresse för gruppen och praktiken. Under workshopen får varje deltagare ca 1h på sig att genomföra ett interaktivt pass för att dela med sig av sina specifika kunskaper. Det kan handla om att förmedla ett budskap genom sociala medier eller foto/film; ämneskunskap så som tex genus, MR, hållbar utveckling, ekologisk odling och hållbar mat; inspiration kring deltagande metoder och praktiska färdigheter.

Välkomna till en dag att lära av varandra!

Mer info här!

Våra platser📍

Framtidsjordens nätverk har medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika, samt vängrupper i Sverige.