Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund
4 nya deltagande certifieringssystem har implementerats i Latinamerika
Tack vare vårt påverkansarbete, ska importen av bekämpningsmedel vara noll i Ladakh, Indien, år 2022
Genom att sprida information i Sverige har vi bidragit till ökat engagemang för hållbar utveckling

På gång

Vill du göra praktik?

Vill du ut i världen till våren?

Vi har några platser kvar till Latinamerika och Asien våren 2020. Läs mer under Praktikant. Skicka in din ansökan till praktik@framtidsjorden.se redan idag.

Läs mer ...
Birgitta Wrenfelt har lämnat oss

Framtidsjordens grundare och inspiratör Birgitta Wrenfelt lämnade oss den 31 juli efter en tids sjukdom.

Läs mer ...

Artiklar

Indiska bönders kamp mot torkan

Även om vi inte ser fälten från huset där vi övernattat så hör vi från tidig morgon en klar stämma blanda sig med jamande katter och klämtande från bönesnurror: “Kör, kör kööör, yaalo, yaloksto, yedzoniska, köö-ör”. Vår handledare kan inte översätta alla ord som sjungs, för det är inte riktigt vanlig ladakhi utan ett mer lokalt språk som endast används vid jordbruk i Nubra Valley som ligger strax norr om Leh.

Praktikanterna från LEDeG spenderade tre dagar i byn Charasa för att hjälpa bönderna så sina fält. Det såddes mestadels en grövre typ av vete, men även kidneybönor och en lokal typ av svart ärta. När fälten är redo att sås är det redan början på maj. Nubra ligger ca 3100 m.ö.h och man måste vänta tills glaciärerna börjar smälta tills det är någon idé att börja med jordbruket. Odlingssäsongen blir inte så lång, men jorden i dalen är av väldigt god kvalitét så det går ändå att få två skördar innan augusti. En säck med vete ger en utdelning på tio säckar!

Läs mer på bloggen
17 nummer att räkna med

Colombia har, precis som FNs övriga 192 medlemsländer, antagit FNs hållbarhetsmål. FNs globala hållbarhetsmål är en del av agenda 2030, och är den mest inkluderande, transparenta och längsta konsultationsprocessen i FNs historia. Målen är 17 till antalet och är en form av globalt partnerskap och call to action för att fram till år 2030 bland annat minska fattigdomen i världen, bromsa klimatförändringarna, och skydda våra skogar och hav.

Samarbete över landsgränser, nationer och mellan lokala aktörer är samtliga grundstenar för att lyckas nå målen för agenda 2030, något som Framtidsjordens verksamhet är ett exempel på. Men hur tar Framtidsjordens partnerorganisationer dessa stora mål till handling? Hur jobbar den lilla organisationen mot de stora målen i praktiken?

Läs mer på bloggen

Våra Platser

Framtidsjordens nätverk har medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika, och vängrupper i Sverige.