Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund

Fyra nya deltagande garantisystem har implementerats i Latinamerika
Tack vare vårt förespråksarbete bör importen av bekämpningsmedel vara noll i Ladakh, Indien, 2022
Genom att sprida information i Sverige har vi bidragit till ökat engagemang för hållbar utveckling

På Gång

Globala matsystem och klimatkrisen

 

Mat som produceras i Latinamerika för global export påverkar och förvärrar klimatkrisen genom bland annat avskogning och storskalighet. Den globala klimatkrisen påverkar i sin tur småbrukare i både Syd och Nord. Matsuveränitet och matsäkerhet är viktiga mål särskilt för matproducerande småbönder i Syd.

Diskussionen om hållbar och klimatsmart livsmedelsproduktion liksom större självförsörjning pågår även i Sverige.

Läs mer här! Jairo Restrepo

Colombia: a peace at risk

 

Det firade fredsavtalet mellan FARC och den colombianska regeringen som en gång tilldelades Nobels fredspris blir ganska dyster.

Tillsammans med fem experter inbjuder vi till en diskussion om genomförandet av fredsavtalet och övergångsrättvisa ur ett könsperspektiv, särskilt på landsbygden och om processen för återinkorporering av tidigare FARC-stridande.

Mycket välkommen till en diskussion där vi grävar djupare om fredsavtalets status, hur det påverkar människorättsförsvarare det civila samhället.

Fredag ​​15 november mellan klockan 12: 00–13: 30
Forum Syd

Anmäl dig och läs mer här!
Framtidsjordens instagram

Våra platser

Framtidsjordens nätverk har medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika, samt vängrupper i Sverige.