Verksamheten i Sverige

De viktigaste verksamheterna i Sverige är vängruppernas samarbete med en medlemsorganisation i Syd. Förutom insamling är samarbetet med gruppen i Syd en källa till ökad förståelse, kunskap och energi. Du kan läsa mer om våra vängrupper under Här finns vi.

Praktikantverksamheten är en annan verksamhet av stor betydelse, såväl för dem i Syd som får diskutera sina frågor med ungdomar från en annan kultur och senare för oss i Sverige som får deras bilder och synpunkter. Otaliga utställningar, filmer, skrifter som den lilla fantastiska indiska kokboken har varit roliga, intressanta och engagerande ögonöppnare. Tack för dem! Många hemkomna praktikanter fortsätter sitt arbete inom Framtidsjorden eller andra föreningar, eller väljer att först gå vägen via universitetet.

Josefine_hoijer_kudumbam_praktikant
Josefine Höijer var praktikant på organisationen Kudumbam, Indien 2009-10.

En tredje viktig kunskapsspridare är Lära av Syd, betydelsefull eftersom vi når ett stort antal ungdomar och vuxna. Samarbetet med skolor och utbytet med elever är otroligt givande. Lärarna förbereder våra besök, är med i diskussionerna under föreläsningarna och har en uppföljning efteråt. Önskvärt vore att få bredda verksamheten med lärar- och elevutbyten med Syd. Det finns många intresserade såväl här som där.

Det viktigaste är trots allt inte de ökade faktakunskaperna utan att vi får nya ögon, nya perspektiv att betrakta tillvaron ifrån. Nära samarbete bidrar till djup vänskap, energi, arbetsglädje och förståelse över köns-, ålders och kulturgränser. Vi har alla lärt oss mycket av varandra!