Vängruppsmöte inför en ny programperiod

Inbjudan till vängruppsträff
– Nya program inom Framtidsjordens nätverk

Var: Solidaritetshuset (lokalen Draken/Biblioteket).

När: Söndag 28 Februari 2016, 15.00 till ca 18.00

Fika: Framtidsjorden bjuder på fika.

Vi bjuder in alla vängrupper för samtal och information om kommande Programansökan. Samtal om vängruppers ansvar och delaktighet i processen, samt information om hur vängrupper kan vara del av Framtidsjordens informationsverksamhet i Sverige.

FRAMTIDSJORDENS PROGRAM 2014-16

Framtidsjorden genomför i nuläget 2 program; ett i Latinamerika och ett i Asien och programperioden sträcker sig mellan 2014-2016. Alla projekt som genomförs är en del av ett av programmen och stöds av vängruppernas egeninsatser.

NYTT PROGRAM 2017-2021

1 juni 2016 kommer vi att ansöka om stöd för en ny period från Forum syd/Sida. Kommande period kommer sträcka sig mellan 2017 – 2021.

Vi jobbar för närvarande febrilt med förberedelserna inför kommande 5 års ansökan tillsammans med organisationerna i Latinamerika och Asien.

Flertalet av er har säkerligen vid denna tid mottagit mail/brev från era partners i syd med frågor om egeninsats och inriktningar för kommande period. Det vore mycket bra om ni kan meddela kansli och er organisation om era inriktningsförslag och egeninsats nivåer så snart som möjligt.

VAD KOMMER HÄNDA UNDER DAGEN

Vi kommer under dagen att gå igenom 4 huvudpunkter:

  • Vad är det vi skall ansöka om, vilka riktlinjer finns för oss som organisation/nätverk
  • Hur ser förberedelserna ut i Sverige och i syd, separata genomgångar utifrån vardera program.
  • Genomgång av informationsverksamheten i Sverige och hur kan ni vängrupper vara del av denna.
  • Frågestund.

Mycket viktigt att en från vardera vängrupp kommer, ni är givet välkomna att delat fler.

Anmälan er på info@framtidsjorden.se senast den 20/2