Uruguay

Framtidsjorden har tre medlemmar i Uruguay. Alla organisationerna finns runt huvudstaden Montevideo men arbetar i hela Uruguay.

froodling_morot_lok_redes_uruguay
Fröodling i Uruguay genom REDEs.