Medlemmar

Framtidsjorden har medlemmar i Latinamerika, Asien och Sverige. I Sverige har vi för närvarande 19 medlemmar. Dessa är vad vi kallar vängrupper och arbetar med information kring de olika medlemmarna vi har i Syd. I Asien finns 11 st medlemmar och i Latinamerika 19 st.