Sverige

Vängrupperna är de medlemsföreningar som bildar Framtidsjordens svenska nätverk. De samlar in projektens egeninsats samt informerar om de projekt de stöder. Vängrupperna ordnar öppna föreläsningar, seminarier och informationsturnéer för att öka kunskapen och intresset för ekologiska och sociala frågor i Syd. Vängrupper fungerar även som stöd åt de praktikanter på Framtidsjordens medlemsorganisationer.