Styrelsen

Framtidsjordens styrelse väljs på årstämman av våra medlemmar i Sverige, det vill säga våra vängrupper.

I styrelsen sitter under 2018:

Markus Malm
Ordförande

Kirsti Siirala-Hansen
Ledamot, ansvarig program Asien

Josefin Winberg
Ledamot, talesperson för klimat & miljö

Karin Wahlgren
Ledamot

Jonatan Ericsson-Sjöman
Ledamot

Fredrik Johansson
Ledamot

Ariun Byambakhorloo
Ledamot

Emilia Hagström
Ledamot

Camila Enciso-Belen
Ledamot, ansvarig program Latinamerika

Matilda Norelius
Suppleant, ansvarig praktikantprogram