Sri Lanka

Organisationer i Sri Lanka haft ekonomiska svårigheter de senaste åren. Det beror på att de flesta finansiärer har lämnat landet då det 30-åriga inbördeskriget upphörde och nya krav från regeringen har trätt i kraft.

I Sri Lanka arbetar vi med organisationen Gami Seva Sevana som arbetar i området kring Kandy. GSS har stor erfarenhet av ekologisk odling och arbetar mycket med köksträdgårdar.

Sri Lanka har ett kuperat landskap.
Sri Lanka har ett kuperat landskap. På många områden har det tidigare funnit te-plantage som naturen så sakteliga tar tillbaka.