Se och leva med genusglasögon

Se och leva med genusglasögon: ett erfarenhetsutbyte mellan Uruguay och Brasilien

Colectivo la Pitanga förbereder sig inför manifestionen den 21 november 2015
Colectivo la Pitanga förbereder sig inför manifestionen den 21 november 2015

Med anledning av att det är FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor anordnade Comunidad del sur tillsammans med organisationen La Pitanga, en stor manifestation i kvarteret Kilometro 16 i Montevideo. I manifestationen deltog även en grupp kvinnor från organisationen Centro Ecologico från Rio Grande do Sul i Brasilien. Båda organisationerna samarbetar med projektet ”Se och leva med genusglasögon”, som går ut på att skapa medvetenhet och sprida kunskap om våld mot kvinnor samt kring de bakomliggande orsakerna till våldet. Kvinnorna som deltar i projektet arbetar med genusroller, kvinnors rättigheter, såsom deras sexuella- och reproduktiva rättigheter.

Enligt information från FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC) har Uruguay den högsta andelen kvinnor som mördas i hemmet tillsammans med El Salvador. I södra Brasilien finns det få studier om genusrelaterat våld. Okunskapen om problemet på landsbygden försvårar genomförandet av åtgärder för att minska våld mot kvinnor.

Gabriela från la Pitanga Colectivo tycker att det är allvarligt att våldet mot kvinnor är så normaliserat i Uruguay, där mer än 30 kvinnor har mördats i år. La Pitanga Colectivo består av kvinnor som själva har varit utsatta för våld i hemmet. Hon berättar att organisationen utgör en möjlighet att skapa en rörelse utifrån kvinnors röster. Det är en kvinnorsgrupp som träffas en gång per vecka för att diskutera deras erfarenhet av våld i hemmet tillsammans. Kvinnorna som deltar är mitt i en process där de börjar förstå deras situation och där de arbetar med att hitta lösningar. Det finns dessutom en grupp som jobbar med att skapa strategier för rörelsen.

För några veckor sedan besökte La Pitanga en kvinnobonderörelse (MMC) i Rio Grande do Sul i Brasilien. MMC arbetar, tillsammans med Centro Ecologico, med kollektiva apotek där kvinnor utbyter traditionella kunskaper om naturmedicin. Det var intressant för Gabriela att se hur kvinnor stärker sig genom odlingsproduktion och genom kopplingen med naturen. Gabriela tycker att patriarkatet är djupt rotat de latinamerikanska samhällena.

Janaína från Centro Ecologico var imponerad av att se hur kvinnor och flickor som har varit utsatta för sexuellt våld nu samarbetar i La Pitanga för att hjälpa andra kvinnor att lösa deras våldssituation. När la Pitanga var i Brasilien började flera kvinnor prata om det kulturella våldet som de upplever i Brasilien, där många kvinnor inte får göra allt som de vill. La Pitangas besök var viktigt för MMC eftersom många kvinnor som tidigare inte pratade på mötena började att göra det efter erfarenhetsutbytet. Hon vill sprida La Pitangas metodologi för att arbeta med genus- och våldsrelaterade frågor till andra kvinnor.

Sheila från MMC såg att kvinnor från Uruguay var mycket intresserade av deras arbete med medicinal örter, och därför vill MMC dela deras kunskap med la Pitanga så att de också kan börja skapa sina egna kollektiva apotek.

___________________________________________________________
Projektet Se och leva med genusglasögon är en del av Framtidsjordens program i Latinamerika och genomförs i samarbete med Communidad del Sur.