Projekt och program

Delat ansvar och gemensam planering

Projbild94

Framtidsjorden har sedan 1988 stött program och projekt som arbetar med att skapa förutsättningar för ett socialt och ekologisk hållbart samhälle. Under 2014-2016 genomförs två program, ett i Asien och ett i Sydamerika. Verksamheten genomförs utifrån tankar om gemensamt lärande och samarbete mellan Syd och Nord. Framtidsjorden anser att det är de lokala organisationerna som är bäst insatta i lokala problem och behov. De har bäst förutsättningar för att arbeta med lösningar och därför är det viktigt att alla projekt planeras och styrs lokalt.

Framtidsjorden har alltid sökt horisontella samarbetsformer. Metoderna för delat ansvar och gemensam planering har kontinuerligt utvecklats. Alla program och projekt tas fram gemensamt i det internationella nätverket. Det svenska nätverket söker Sida-finansiering från Forum Syd*. De svenska vängrupperna stöder det projekt som deras vänorganisation i Syd arbetar med. Vängrupperna är med i planering, sprider information i Sverige och samlar också in den egeninsats som behövs för att kunna erhålla programbidrag.

Verksamheten i programmen planeras och beslutas om gemensamt av nätverksorganisationerna. Minst en gång per år hålls ett planeringsmöte i varje program. Där diskuteras projekt, budgetar och och ansvariga för olika områden och aktiviter utses. I Asienprogrammet finns en koordinationsgrupp som planerar möten, workshops, påverkansaktioner och utbyten. I Sydamerika finns också en koordinationsgrupp med liknande ansvar; en projektkommission som granskar projektförslag; en kommunikationsgrupp som också ansvarar för kampanjplanering och en kommission utvecklar den gemensamma uppföljningen.

En viktig del i programmen är att lära av varandra och tillsammans utveckla metoder. Därför görs flera utbyten mellan organisationer varje år. De tar del varandras erfarenheter, utbyter kunskap om arbetssätt, organisering och system. Gemensamma kurser och workshop i ämnen som är viktiga för verksamheten genomförs ofta i samband med programmöten.

* Forum Syd är en medlemsorganisation som har Sidas uppdrag att förmedla biståndspengar till svenska organisationer som inte är tillräckligt stora för att ha ett direkt avtal med Sida eller är medlem i en annan organisation som har avtal med Sida.