Praktik och MFS

Praktik på Framtidsjorden och hos våra medlemmar

Framtidsjorden erbjuder olika former av praktik. Genom vårt praktikant program kan du åka ut för att lära dig hur vi arbetar praktiskt i fält. Vi erbjuder även praktikplatser för studerande på olika högskolor och kan ge tips till studenter som ska ut på MFS.

Framtidsjorden kommer under 2017-18 att skicka 10 praktikanter till våra medlemsorganisationer. Rekrytering kommer att påbörjas under våren 2017. Håll utkik på webben och på vår facebooksida.