Matsuveränitet, territorier och utbildning

Pereyra2webb

I Argentina och Uruguay arbetar organisationerna REDES-AT och Fundacíon Pereyra för rätten till eget utsäde och tillsammans med småbrukare, kooperativ, nätverk och fackföreningar driver de kampanjer om miljöfrågor och matsuveränitet.

190 familjer i Uruguay deltar i ett nationell frö- och utsädesnätverk. Nätverket arbetar med inhemska grödor och grödor som under många generationer anpassats till ekosystemen i Uruguay och Argentina. Familjejordbrukarna är organiserade i lokala grupper och tar gemensamt fram utsäden och plantor. De utvecklar och tar gemensamt ansvar för ett nationellt system för kvalitetskontroll och utbyte av fröer och plantor. Nätverket sprider kunskap om jordbruksgifter, genmodifierade grödor och behovet av anpassad hållbar teknik. Genom samarbete med landsbygdsskolan når de ut med kampanjer till kommuner, lärare och familjer. Projektet arbetar också för att påverka staten att utöka stöd till ekologisk familjejordbruk och till lagar som stödjer användning av egna utsäden.

I Argentina arbetar projektet med att utveckla samarbeten mellan familjejordbrukare organisationer, kooperativ, lärarfacket, skolor och universitet. Tillsammans utvecklar de försäljningssystem, fler bondemarknader och kooperativa marknader. De driver kampanjer tillsammans för att öka kunskapen om ekologiskt familjejordbruk och miljöfrågor. Pereyra håller utbildningar för lärare och andra organisationer i civila samhället om miljö, miljöpedagogik och matsuveränitet.

Vad är syftet med projektet?
Syftet är att stärka matsuveränitet och ekologiska modeller, försäljningsprocesser, lokala utsäden, jämställdhet, kvinnors inflytande och ungdomsengagemang.

Vem genomför projektet?
Projektet genomförs av Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – REDES-AT i Uruguay och Fundación Proyecto Pereyra i Argentina.

Hur kan du stödja projektet?
Du kan stödja projektet genom att ge en gåva till Framtidsjorden på 90 02 18 -9 märk inbetalning ”REDES – Pereyra”.

Du kan även engagera dig i vängrupperna för REDES och Pereyra.