Ladakh en ekologisk region

– Framtidsjorden stödjer Lehos verksamhet mellan 2014 – 2016

Leho0145

 

Tillsammans med lantbrukare i 60 byar arbetar LEHO för att Ladakh ska utnämnas till en ekologisk region. Ladakh ligger på hög höjd i Himalaya. Det är ett fåtal grödor som traditionellt har odlats där på grund av det tuffa klimatet. Av samma anledning har djurhållning varit viktig för livsmedelsförsörjningen.

I projektet ingår stöd till de 60 byarna. LEHO kommer att starta med kampanjer för att informer och skapa medvetenhet om behovet och nyttan med ekologisk odling. Stor del av projektet är att byarna ska organisera sig i grupper för att också kunna organisera försäljning och deltagande certifiering. I projektet ingår att få ingång ekologiska marknader och då måste tillgången till ekologiska varor öka. Varje by i projektet kommer att kartlägga marken och se över mark som inte odlas för att öka de odlade ytorna.

I projektet deltar fem byar som startade den här processen för några år sedan. De har erfarenhet av organisering för deltagande certifiering, försäljning på marknader och hur byn gemensamt kan arbeta med att lägga om till ekologiskt lantbruk. De fem byarna kommer att fungera som modellbyar i projektet och de nya byarna kommer att få ta del av deras erfarenheterna.

Myndigheterna är redan involverade i planerna och har också tagit på sig visst ansvar för att stödja processen. Jordbrukskemikalier, så som konstgödsel och bekämpningsmedel, har inte använt under så lång tid i Ladakh. De började introduceras för ca 20 år sedan och det finns risk att det blir vanligare att de används om byarna inte tar ett gemensamt ansvar för motsatsen. För 25 år sedan var Ladakh nästan självförsörjande på livsmedel och nu importeras det mesta till regionen från det indiska låglandet. Under vintern kan det bli brist på mat när vägen är avstängd pågrund av snömängderna. En gemensam omläggning till ekologiskt lantbruk är ett viktigt stöd till landsbygdsutveckling och stöd till lokal kultur och traditioner.

Vad är syftet med projektet

Syftet med projektet är att småbrukare i 60 byar i Ladakh ska lägga om till ekologisk, starta markander och driva deltagande certifiering. Dessutom ska de få myndigheterna att ta större ansvar för den ekologiska landsbygdsutvecklingen och även få Ladakh utnämnt till en ekologisk region. ekologisk i delta

Vem genomför projektet

Projektet genomförs av Ladakh Evironmental Health Organisation – LEHO

Hur kan du stödja projektet?

Du kan stödja projektet genom att ge en gåva till Framtidsjorden på 90 02 18 – 9

Du kan även engagera dig i vängruppen Ladakhs vänner eller i Lehos vänner.

För ytterligare information läs här.