Kawsays vängrupp

Kawsays vänner

Kawsays Vänner är en ideell förening som ingår i det internationella nätverket Framtidsjorden. Vi samarbetar med stiftelserna Kawsay i Ecuador och Bolivia som arbetar med projekt för att främja ursprungsbefolkningarnas rättigheter, miljö och rättvisa. Det aktuella projektet vi arbetar med är ”Gemensamma produktiva initiativ”, där Kawsay i Ecuador och Bolivia utbildar i ekologisk odling och hjälper till med att etablera gemensamma ekologiska odlingar.

Målet med projektet är att:

·         Utforma och implementera modeller och metoder för ekologiskt jordbruk.

·         Stärka småjordbrukares förmåga att komma i direkt kontakt med konsumenten.

·         Utbildning för att lära sig traditionella agroekologiska jordbruksmetoder.

För att nå målen genomförs följande aktiviteter:

·         Praktisk och teoretisk utbildning i ekologisk och kollektiv odling.

·         Uppförande av jordbrukskooperativ.

·         Försäljning av produkter och spridning av erfarenheter.

Kontaktuppgifter:
webbplats: http://kawsaysvanner.framtidsjorden.se
Email: kawsaysverige@gmail.com
Kontaktperson: Fredrik Johansson och Adriana Tovar
Facebooksprofil: https://www.facebook.com/kawsay.sverige