Lokala grödor och gemensam förvaltning

– Framtidsjorden stödjer Kudumbams verksamhet mellan 2014-2016

Foto_Kudum

Kudumbam arbetar tillsammans med vattenkommittéer, kommittéer för förvaltning av gemensamma områden, utsädesgrupper och småbrukargorganisationer och deras federationer i Tamil Nadu. Tillsammans driver de frågor för att förbättra försörjningsmöjligheter, jordbruket och hälsa. De främjar odling av lokala grödor som inte kräver lika mycket bevattning som risodlinga. Det är främst olika sorters hirs som de arbetar med. Hirs innehåller mer och fler näringsämnen än ris och även mer fiber. Hirs var den vanligaste maten innan ris introducerades i både Indien och Kina. Kudumbam arbetar för att öka kunskapen om att risdieten är en av orsakerna till att diabetes ökar.

Inom projektet får gemensamma förvaltningskommittéerna stöd för att ansvara för allmänna områden. Det handlar om om allmänningar med buskage och om dammar och mindre sjöar. Genom att organisera gemensam förvaltning ska det bidra till bättre miljö, vattensituation men också ökade möjligheter för att ha getter och andra djur. Det är också viktigt med aktiva och väl fungerande förvaltningskommittéer för att begränsa privatiseringen av allmänna landområden och vattentäkter.

Projektet är inriktat på att förändra matvanor, odlingar och erhålla bättre stöd från myndigheter för den här processen. Därför ingår att utbilda i produktion av kvalitetsutsäde, starta två enheter för aatt förädla hirs och utbildning för att driva producentkooperativ. Samtidigt görs aktiviteter för att sprida information till allmänheten och påverka myndigheter. Inom projektet skapas också kontaktnät mellan hirsodlare, studenter, kockar, hotellchefer och byorganisationerns styrelser. På så sätt vill de bland annat uppnå att skolor serverar fler hirsmåltider.

Inom projektet anordnas konferenser på delstatsnivå. Men dessa kommer de att nå politiker och myndigheter och skapa medvetenhet om problem med risodlingar, hur ris skapar hälsoproblem och vilka alternativ som åstadkoms med hirs. För att nå allmänheten kommer hälsokampanjer att genomföras. På hälsodagar erbjuds kontroll av diabetes samtidigt som Kudumbam sprider information om livsmedel och näringslära. Kudumbam deltar tillsammans med småbrukare på en årlig mässa om hälsa och mat som har ca 3000 besökare per dag för att sprida information och skapa medvetenhet.

Vad är syftet med projektet:

Syftet med projektet är att öka efterfrågan på hirs, förbättra folkhälsan, minska jordbrukets miljöpåverkan och öka småbrukares försörjningsmöjligheter.

Vem genomför projektet

Kudumbam i Pudukottai distrikt i Tamil Nadu.

Hur kan du stödja projektet?

Du kan stödja projektet genom att ge en gåva till Framtidsjorden på 90 02 18 – 9

Du kan även engagera dig i vängruppen till Kudumbam, Kudumbams vänner.