Framtidsjorden har förlorat sin ordförande och lämnat oss med stor saknad

SONY DSC

Translation to english below.
Traducción al español abajo.

Framtidsjordens ordförande Christina Robertson-Pearce har avlidit
Hon gick bort efter en tids sjukdom fredagen den sjätte januari.

Christina har under de senaste tio åren varit en bärande del av Framtidsjorden i Sverige och i vårt internationella nätverk. Hon har med sitt engagemang och kraft inspirerat många både i och utanför Framtidsjorden.

Att ha haft Christina i föreningen är som att dras med i en ström av aldrig sinande engagemang och idéer. Det finns ingen idé som är för svår att genomföra och ingen fråga som är för liten eller för stor att ta sig an.

För många i Framtidsjorden var hon mer än vår ordförande, hon var en nära vän.

Våra tankar går till alla er som står Christina nära och som alltid kommer sakna henne. Vi är många som gör det. Särskilt går våra tankar till hennes familj.

Vi tar med oss din glöd i vårt fortsatta arbete Christina

Framtidsjorden.

——————

We have lost our Chairperson and we are left in sorrow.

Future Earth Chairperson Christina Robertson-Pearce has passed away.
She died on Friday the sixth of January after a time of illness.

Christina has been a fundamental part of Future Earth during the last decade and has through her work inspired a lot of people both within and outside of the Future Earth network.

Christina has been a constant flow of new ideas. There are no ideas that are to difficult to realize and no issue that are to small or to big to tackle.
She was more than our chairperson, she was a close friend to many of us.

Our thoughts go to all of you whom were close to Christina and will miss her. We are many. In particular, our thoughts are with her family

You are a great inspiration for our future work Christina.

Future Earth

—————————

Tierra del Futuro ha perdido a su presidenta, quien nos ha dejado para nuestro gran pesar.
Christina Robertson-Pearce ha fallecido el viernes seis de enero, después de un periodo de enfermedad.

Christina fue durante los últimos diez años un pilar de Tierra del Futuro en Suecia y de nuestra red internacional. Con su compromiso y energía inspiró a muchos dentro y fuera de Tierra del Futuro.

Haber tenido a Cristina en nuestra organización ha sido como verse envuelto en una corriente de compromisos e ideas sin fin. No hay ideas demasiado difíciles de realizar ni cuestiones demasiado pequeñas o grandes para asumir.

Para muchos en Tierra del Futuro, más que nuestra presidenta, era una amiga cercana.

Nuestros pensamientos están con todos aquellos cercanos a Christina y que siempre la van a extrañar. Somos muchos quienes vamos a extrañarla.

Tu brillo permanecerá entre nosotros para continuar con nuestra labor, Christina.

Tierra del Futuro