Fem röster om klimatförändringarnas påverkan i Ladakh

Vi intervjuade fem SECMOL-studenter som fick dela med sig av sina tankar och erfarenheter kring hur klimatförändringarna påverkar Ladakh och Indien. Parveen Akhtar 19 år från byn Chosker, Kargil Vad är de viktigaste förändringarna vi behöver göra för att sakta ner klimatförändringarna? Individen måste ta ett större ansvar. Vi gör mycket för att bli bättre, […]