Praktikantverksamheten

Framtidsjordens praktikantverksamhet är en del av Sidas finansierande praktikantprogram.

Praktiken innebär, förutom tiden på en organisation i ett utvecklingsland, att praktikanterna under våren delar med sig av sina erfarenheter på ett informativt sätt. Till exempel genom föreläsningar.

Före praktikperioden utomlands och inför informationsarbetet hemma i Sverige har Framtidsjorden ett samarbete med Biskops Arnö Folkhögskola där praktikanterna får lära sig mer om olika kommunikationsmedier: text, bild, video och ljud.

Klicka här om du vill veta mer om Sidas praktikantprogram