Partnerorganisationer

I år (2018-2019) har Framtidsjorden 22 praktikanter som är placerade på åtta olika partnerorganisationer, samt två praktikanter gemensamt för nätverket i Indien.

Indien

Srushtidnyan: Srushtidnyan arbetar med utbildning om klimatförändring och klimatanpassning i Mumbais informella bosättningar och på landsbygden utanför Devruk.

CIRHEP: Organisationen Center for Improved Rural Health and Environmental Protection arbetar tillsammans med lokalbefolkningen i Tamil Nadu, södra Indien, kring berget Kadavakurichi för att återfå en hållbar relation mellan människa och natur.

LEHO: I Himalaya och Ladakh finns organisationen LEHO. De är experter på att bygga växthus som fungerar året runt i det kalla, men soliga, klimatet. De jobbar också med att hjälpa kvinnogrupper att sälja sin produkter till turister.

LEDeG: Arbetar med hållbar utveckling i Ladakh genom bland annat förnyelsebar energi, ekologiskt jordbruk och alternativ teknik.

Kudumbam: Stärker småskaliga jordbrukare och jordlösa jordbruksarbetares rättigheter med en rad olika metoder. Bedriver nu ett omfattande restaureringsarbete då området och däribland Kudumbams ekologiska experimentgården ”Kolunji Ecological Farm” drabbades hårt av en orkan hösten 2018.

Framtidsjordens nätverk har totalt 11 medlemsorganisationer i Asien. Nätverket koordineras av en gemensam styrgrupp som under verksamhetsårets året varit handledare för två praktikanter.

Latinamerika

KAWSAY: Organisationen Kawsay jobbar för att stärka de andinska urfolkens rättigheter i Bolivia. De fokuserar på territoriella rättigheter och matsuveränitet. De bedriver världens första universitet på språket quechua med utbildning bland annat i ekoturism och hållbar odling. 

Fundacion Cambugán: Organisationen vill rädda urskogen och jobbar därför med naturreservat, utbildning och hållbart jordbruk som alternativ till skövling.

Serraniagua: jobbar med att bevara biologisk mångfald och att främja agroekologisk produktion. Våren 2019 är första gången som Framtidsjorden har praktikanter hos Serraniagua.

Läs mer om Framtidsjordens partnerorganisationer här.