Machismo mata

I fredags, den 25 november, inföll den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, en dag som infördes i kalendern för att påminna om FN deklarationen rörande avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag om året för att påminna om att vi behöver arbeta mot en värld där kvinnor inte ska utsättas för våld. En dag för att påminna om att en förändring behövs. Och en påminnelse är något som vi alla borde få. En påminnelse om att omkring en tredjedel av alla världens kvinnor någon gång under sitt liv kommer att utsättas för våld. En tredjedel.

Dessa siffror skiljer sig såklart åt beroende på vart i världen man tittar, i vissa delar är det mindre och i vissa mer. Latinamerika är en av de delar där våldsstatistiken är högre. Men trots att statistiken skiljer sig och att våld mot kvinnor kan ta sig mycket olika uttryck så är grunden till problemet densamma oberoende av geografisk position. Könsbaserat våld grundar sig i sociala konstruktioner, så som den rådande och tyvärr mycket dominerande machismo kulturen i Latinamerika. Ordet machismo kommer ursprungligen från det spanska ordet ”macho”- som betyder man eller riktig man och används för att beskriva den manliga dominans och överlägsenhet som legitimeras av patriarkala strukturer och värderingar i samhället. Machismo påverkar och influerar maktförhållanden mellan könen i Latinamerika baserat på stereotypiska uppfattningar om hur män ”ska” vara. Dessa stereotypiska uppfattningar grundar sig i antaganden om att män är överlägsna kvinnor, på alla plan; fysiskt, intellektuellt och sexuellt. Baserat på dessa antaganden har samhällsstrukturer konstruerats som gynnar män och missgynnar kvinnor och som i sin tur legitimerar våldet mot kvinnor. Machismo är den term som de patriarkala strukturerna i Latinamerika fått, men dessa patriarkala strukturer återfinns i alla samhällen i världen.

Men överallt i världen, på olika nivåer och instanser i samhällen, anordnas allt från demonstrationer, kvinnogrupper, feministiska agendor, partier och resolutioner, till organisationer och rörelser. Dagen är en påminnelse om att förändring behövs. Om att en tredjedel av världens kvinnor har fallit eller kommer någon gång i sitt liv att falla offer för våld. Men dagen kan också verka som en påminnelse om att förändring är möjligt och faktiskt pågående.

Av: Frida Grundahl

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *