Forskning utmanar skörbjugg och felnäring i Himalaya

Den oförlåtande vintern innebär för Himalayas invånare en bristfällig och ensidig kost. I regionen Ladakh i Indien lider många av fel- och undernäring och en orsak är brist på variation och kvantitet i kosten under vinterhalvåret. Forskare i området gör nu vad de kan för att hitta en väg framåt.

En grön metallport gnisslar när den öppnas. Ett fält breder ut sig och gruset knastrar under fötterna. Här borde inget växa, men nedanför höga snöklädda toppar vilar ett 20-tal växthus. I växthusen bedrivs forskning i ett projekt under High Mountain Arid Agriculture Research Institute. Institutet forskar om jordbruk i höghöjdsområden i bergstrakter och är en del av Sher-e-Kashmir; jorbruksuniversitetet i Kashmir. Här arbetar forskarassistenterna Tashi Angmo och Tsering Angmo tillsammans med  Sonam Spaldon, doktor inom agronomi.
– Vi arbetar med forskning på grönsaker och växter. Projektet startade 2009 av Precision Farming Development Centre och det finns 22 projekt i Indien inklusive detta i Ladakh, säger hon.

Forskare arbetar under projektet framför allt med olika typer av plaster för att skapa gästvänliga miljöer inuti växthus. De arbetar också med kompostering och olika typer av bevattning.
– Under vintern håller vi till stora delar av tiden i utbildningar i olika områden i Ladakh för att bönder ska kunna maximera sin produktion. På sommaren fokuserar vi huvudsakligen på vår odling och utvärdering av sommargrönsaker som tomater, paprika och aubergine som inte kan växa i öppna förhållanden i det ladakhiska klimatet, säger Sonam Spaldon.

Världens näringsbrist  

Att forskning av denna typ sker är behövligt i Ladakh , i stora delar av Indien och resten av världen. Enligt Global Nutrition Report, som görs varje år av några av världens främsta forskare på ämnet, lider två miljarder människor runt om på planeten av brist på mikronäringsämnen. Bristen på vitaminer och mineraler orsakar stora problem för kroppen och påverkar i sin tur utvecklingen i länder. Till exempel visar rapporten att hämmad tillväxt hos barn kostar Malawi tio procent av landets BNP varje år. Det går också att läsa att 161 miljoner barn under fem år i världen är för korta för sin ålder och att 51 miljoner barn inte väger tillräckligt för sin längd. Felnäring orsakar förödande skador på jordens befolkning.

På forskningsområdet som ligger vid byn Stakna i östra Ladakh finns det flera olika typer av växthus. Inuti en typ av kinesiskt växthus odlas det kinesisk kål, sallad, spenat och betor. Det är tre dubbelväggar av tegel med isolering emellan och en sista vägg bestående av ett polyetenplastskynke som släpper in värmen. Grönsaker som förhoppningsvis ska komma bönderna till nytta.
– Det är ett växthus som delvis har utvecklats på statlig nivå. Alla växter här är temperaturkänsliga och har sitt ursprung i europeiska områden med liknande klimat. Här odlar vi, granskar och mäter grönsakerna och utvärderar resultatet, säger Sonam Spaldon.

 

namnlöst-1

 

Hjälper bönderna

Forskarna på institutet försöker att utveckla en ökad variation i produktionen och ta fram resultat för olika typer av grönsakers lämplighet i ladakhiska förhållanden. Forskning som ämnar att hjälpa bönder och deras jordbruk.
–  Under minst tre år sker forskningsförsök på olika grönsaker och allt utvärderas under hela tiden. Först efter det kommer vi med rekommendationer till bönder, Sonam Spaldon.

Institutets rekommendationer kan komma att betyda mycket för Ladakhs invånare. I en rapport gjord vid universitetet i Kashmir, publicerad i European academic research – en erkänd forskningstidskrift, visar forskare på stora problem med fel- och undernäring i Ladakh. Forskarna bakom rapporten menar att bristen på variation i näringsämnen i den lokala dieten på grund av agroklimatiska förhållanden, socioekonomisk status och fattigdom har påverkat befolkningens hälsa på ett kraftigt negativt sätt. I rapporten går det att läsa: ”Analysen visar att majoriteten av den vuxna populationen är felnärd och lider av olika sjukdomar orsakade av näringsbrister.” Av de undersökta personerna led 35 procent av sjukdomar kopplade till felnäring. Den vanligaste sjukdomen var anemi som hade drabbat 23 procent av alla fall. Därfter visar rapporten att 20 procent led av skörbjugg och 19 procent av nattblindhet. Skörbjugg var vanligast och allvarligast i områden där det är dålig tillgång till frukt.

För få kalorier

Enligt rapporten från universitetet i Kashmir är den totala konsumtionen i Ladakh 1540 kilokalorier (kcal) per person och dag. Rekommendationen från Indiens nationella institut för näringslära är att en person med ett vanligt arbete som kvinna ska få i sig 2230 kcal och som man 2730 kcal. Den ladakhiska befolkningen ligger alltså långt under gränsen. Det innebär att befolkningen både får i sig för få kalorier och samtidigt har för dålig i variation i det de äter och missar viktiga näringsämnen. Fel- och undernäring leder till att kroppen växer dåligt, ger undervikt, ökad risk för näringsbrist- och infektionssjukdomar och har en negativ effekt på mental utveckling och motorik. Forskning som den som sker på High Mountain Arid Agriculture Research Institute blir därför extra viktig. Projektet med odling av olika typer av grödor i Stakna kan öka produktionen för bönderna och samtidigt ge en bättre variation i vad som äts. Brister maten, brister kroppen.

One Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *