Nätverksmöte i New Delhi 10-15 Mars 2016

Luften i källarlokalen är något kvav men stämningen i rummet är god. Nu den 10:e – 15:e mars i New Delhi hålls ett möte för Framtidsjordens nätverk i Asien. På mötet möts representanter från nätverkets medlemsorganisationer i Indien och Sri Lanka för att diskutera framtiden. Mötet är en förlängning av det nätverksmöte som hölls på GSS i Sri Lanka […]

På jordens och böndernas egna villkor

Det är tidig söndag förmiddag i det lilla samhället Alugolla, i centrala Sri Lanka. Luften är fuktig och marken våt efter nattens regn. De omkringliggande bergen och skogen ger området en behaglig temperatur. I en trädgård har några kvinnor samlats, de diskuterar något på Sinhala och blickar ut över de sluttande plantagen. Sumitra är dagens […]

Äntligen är kvinnorna med

Att genus och jämställdhet är ett hett ämne i Sverige är det nog ingen som missat. Men att jämställdhetsfrågan fått fäste i Indien är det kanske färre som vet. Detta visade sig även på Framtidsjordens Asiatiska nätverksmöte där många punkter berörde just kvinnor och deras rättigheter. Ett stort problem som framkom är att kvinnor inte […]

Möten. Mångfald. Människor.

Nu i dagarna har den flesta av framtidsjordens praktikanter 2015/2016 lämnat Sverige och  vi som kommer att vara i Södra Indien och Sri lanka har landat på det asiatiska nätverkets regionala möte, som visat sig vara en av de bästa tänkbara introduktionerna till praktik hos framtidsjorden. Mötet hölls hos Gami Seva Sevana på Sri lanka […]