Återkomst för Himalayas läkekonst

I Ladakhs isolerade bergslandskap fanns under en lång tid ingen annan sjukvård att få än den traditionella tibetanska läkekonsten. Under andra delen av 1900-talet var dock amchi-systemet, som det också kallas, på väg att raderas ur den ladakhiska historien.

Snöklädda bergstoppar reser sig mot himlen. Bildar en mur mot omvärlden. Isolerade från grannar innebar denna mur att Ladakh länge till viss del var skyddat från kraftig påverkan av andra områden. I dag har vägar och flygplan ändrat på detta, men under århundraden var den ladakhiska kulturen intakt mycket på grund av sitt geografiska läge. Här frodades den numera tusenåriga traditionella tibetanska läkekonsten som det enda vårdalternativet för invånarna. Bland Himalayas toppar samlades örter in och gjordes till medicin för de sjuka. I byarna fanns en eller två amchis, systemets läkare, som tog hand om byborna. Under andra hälften av 1900-talet började allt förändras i och med påverkan utifrån som startade med vägar och den ökade militära närvaron som påbörjades under framför allt 50- och 60-talet. Detta accelererade också under 70-talet med satsningen på turism. Under en lång tid var amchi-systemet hotat. Människor sökte västerländsk läkarvård och allt färre amchis kunde försörja sig på yrket. Traditionen var på sätt och vis på väg bort, men sedan började det hända saker.

I ett litet rum smyckat med målade buddhistiska flaggor och traditionella bord sätter sig Tsering Stanba och Tashi Namgyal ner på en matta. Koordinator respektive sektreterare för nätverket och organisationen Ladakh Amchi Sabha, LAS. Organisationen arbetar främst med att bevara amchi-systemet och samtidigt utbilda och utveckla dess utövare.
– Det är vår kultur, det är Ladakhs arv, säger Tashi Namgyal.
Läkekonsten kallas också Sowa Rigpa, har sitt ursprung i Tibet, men finns också utspritt i bland annat Mongoliet, Nepal och Bhutan. Den traditionella läkekonsten grundar sig i diagnosticering, puls- och urinanalys, fysioterapi samt medicinering med naturliga ämnen som örter och mineraler.
–  Amchis ger främst inte mediciner till sina patienter, utan utbildning. Vad patienterna ska göra, vad de ska äta eller avstå från, säger Tsering Stanba.

Läkekonsten grundar sig i buddhistiska skrifter, men delar av traditionen kan vara äldre än så. I centrum finns Buddhas ”De fyra ädla sanningarna” som sätts i perspektiv med medicinsk vård. Amchi-systemet arbeter utifrån detta. LAS grundades officiellt 1972 och har sedan dess arbetat med att stärka just detta system i Ladakh. Organisation ingår också i Framtidsjordens globala nätverk.
–  Amchi Sabha är en organisation för alla amchis i Ladakh. Alla är registrerade här. Vi håller i utbildningar för våra läkare. Under en eller två dagar håller vi i lektioner och seminarium. Det behövs för att hålla sig aktuell, säger Tsering Stanba.

Systemet var en gång i tiden hotat. Traditionen tillskrevs mindre och mindre värde, men organisationen arbetade hårt för att ändra på det. År 2010 kom den stora förändringen. Under året fick läkarkonsten legal status genom ett officiellt erkännande av den indiska staten. Plötsligt fick Amchi Sabha rätt att söka statligt stöd och sedan dess har traditionen Sowa Rigpa stärkts rejält.
–  Det har inneburit ett ökat intresse för vår läkekonst, mer uppmärksamhet, subventioner, högskoleutbildningar och bättre lokaler, säger Tashi Namgyal.
Tsering Stanba fortsätter:
– Tidigare så ville inte många unga utbilda sig till amchis, men genom reklam vi har gjort och att det finns goda chanser för arbete så söker sig nu unga till yrket. Tidigare avstod många på grund av bristen på jobb, men nu lockas fler av att få statligt arbete.

Traditionellt har utbildning av amchis framför allt varit linjär, gått i arv från fader till son. Numera kan du studera till amchi på högskolor flera platser, som Dharamsala och Varanasi, och göra det på skolor som stöds av den indiska staten. Intresset växer inom Ladakh, men också utanför. Amchis öppnar upp kliniker i andra delar av Indien, till exempel huvudstaden New Delhi. Erkännandet och det växande intresset har stärkt hela systemet och den traditionella läkekonsten är på frammarsch. Människor kan nu själva välja om de vill ha sjukvård från västerländsk tradition eller Sowa Rigpa. Systemets överlevnad är också i högsta grad viktig för den som inte kan välja.
– Alla byar har inte tillgång västerländsk medicin, men nästan alla byar har en amchi. I avlägsna byar går alla till amchis. Det är en av anledningarna till att det är väldigt viktigt att bevara denna tradition.  Det finns också ett väldigt bra system i byarna. Om du inte har pengar att betala din amchi kan du arbeta av din skuld, säger Tsering Stanba.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *