Deltagande certifiering

Att certifiera produkter kan vara omständigt och kostsamt för småbrukare. Det bygger ofta på att en tredje part kommer och granska de odlingar som ska certifieras. Flera av Framtidsjordens organisationer har varit drivande i att ta fram nya system som är bättre anpassade till småbrukare där de får större kontroll över hela certifieringsprocessen. Detta har lett till att nya system nu finns som är anpassade till de lokala förutsättningar och bygger på deltagande av både producenter och konsumenter.

I Brasilien har organisationen Centro Ecologico varit drivande i utvecklande och idag är deras deltagande certifiering godkänd av staten som en ekologisk certifiering. I Indien har Keystone varit drivande i utvecklingen och idag arbetar även CIRHEP, Kudumbam och TEDE-Trust med deltagande certifiering.

Se filmen om hur deltagande certifiering fungerar i södra Indien.