Datum för praktikantprogrammet

Praktikantprogrammet 2018-19
(för det kortare programmet våren 2019 se nedan)

April
Sista dag för att ansöka till praktikantprogrammet. Ansökan görs via Biskops Arnö Nordens Folkhögskola webbplats. Du söker till Global Rättvisa.

April – maj
Under denna tid läser vi ansökningar och har introduktionsdagar. Till introduktionsdag kallas ett urval av de sökande.Det är halvdagar där vi ger en kort introduktion till programmet, du får träffa tidigare praktikanter och ibland även handledare från organisationerna. Under dagen har vi också individuellt samtal med de sökande. Introduktionsdagarna hålls i Solidaritetshuset på Södermalm i Stockholm.

Maj
under maj ger vi besked till de som antagits. I samband med antagning får ni även ett preliminärt besked om vilken organisation som du kommer att bli placerad på.

Augusti
I slutet på augusti påbörjas utbildningsperioden. Vi börjar med ett par introduktionsdagar där du får mer kunskap om Framtidsjorden. Därefter kommer du att gå en utresekurs som arrangeras av Sida i Härnösand.

Efter Sida kursen påbörjas förberedelseutbildningen på Biskops Arnö.

Oktober
I mitten på oktober kommer du att resa ut till din organisation där kommer att vara under de kommande fem månaderna.

December – januari
I slutet på december och i början på januari håller vi vad vi kallar mittmöten. Då samlar vi ihop alla praktikanter i regionen för ett möte. Under dessa möte finns tid för reflektion över den tid som varit och planering inför de kommande månader. Du får även möjlighet att träffa Framtidsjordens praktikanthandläggare och dela med dig av dina erfarenheter.

Mars – maj
I slutet på mars sker hemresan. Du kommer därefter att arbeta utåtriktat för att sprida dina erfarenheter av din praktik.

Kortare praktikantprogrammet Våren 2019

Januari
Introduktionskurs i Stockholm under ca 2 veckor. Eventuellt kan en kurs på Sida i Härnösand bli aktuell beroende på om det genomförs en.

Februari
I mitten på februari kommer du att resa ut till din organisation där kommer att vara under de kommande fyra månaderna.

April-Maj
Mittmöte, uppföljning av första halvan av praktiken.

Juni
Hemresa och ett mindre informationsarbete.