Brasilien

Brasilien är det största landet i Latinamerika och det är också där vi har flest medlemmar. Totalt finns sex organisationer i nätverket och de finns spridda både geografiskt och verksamhetsmässigt. Vi har medlemmar som arbetar med miljöproblem i städerna som t ex Grupo Eco men även ekologisk odling i Atlantregnskogen, CEPEMA.

ecomarknad_brasilien
Ekologisk marknad i Brasilien.