Alternativ utveckling i Cayambe

Sumak Kawsay (det goda livet) i praktiken
– hur vi arbetar i Cayambe med ett alternativ till utveckling.


Kom till Solidaritetshuset den 24 mars och träffa Floresmilo Simbaña från Kawsay Ecuador och CONAIE!

Floresmilo Simbana är medlem i vår samarbetspartner Kawsay Ecuador. Han är också ledare för politik och organisering i CONAIE (den nationella ursprungsfolksorganisationen i Ecuador)

Floresmilo ska berätta om Kawsays projekt i Cayambe och hur det bidrar till social rättvisa och en ren miljö. Detta är starkt sammanknippat med ursprungsfolkens kamp för kulturella och politiska rättigheter.

Han ska också berätta om CONAIEs nuvarande politiska situation och utmaningar de står inför.

Vi ska översätta samtalet till svenska.

Alla är välkomna!
Datum: 24 mars
Tid: 18.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm
Arrangör: Framtidsjorden och Kawsays vänner