Dags att ska praktikplats inför våren 2019
Nu söker vi praktikanter för praktik i Indien och Sydamerika vt 2019.
Klimatanpassningen måste ske nu
Klimatförändringarna påverkar småbrukarna i Indien. Årets torka i Tamil Nadu har lett till en katastrof för många bönder och flera har begått självmord. Kunskap om hur man skulle kunna anpassa jordbruket finns men når inte fram och delstaten tar inte sitt ansvar.