Hem

Deltagande Certifiering
Framtidsjordens organisationer i Latinamerika och Indien arbetar med deltagande certifiering. Läs mer om det här och se filmen om hur det fungerar i södra Indien.
Stöd Framtidsjordens arbete
Nu kan ge din gåva till oss via Swish. Istället för telefonnummer använder 123 sedan vårt 90-kontonummer, 90 02 18-9.
Quiz
Testa dina kunskaper!