Klimatanpassningen måste ske nu
Klimatförändringarna påverkar småbrukarna i Indien. Årets torka i Tamil Nadu har lett till en katastrof för många bönder och flera har begått självmord. Kunskap om hur man skulle kunna anpassa jordbruket finns men når inte fram och delstaten tar inte sitt ansvar.
Vår ordförande Christina Robertson-Pearce har lämnat oss
Framtidsjordens ordförande Christina Robertsson-Pearce har avlidit Hon gick bort efter en tids sjukdom fredagen den sjätte januari.