Hem

Besök från Ecuador
I mars-april får vi besök av Floresmilo Simbaña från vår medlem Kawsay i Ecuador. Läs mer om Floresmilo och planerade aktiviteter här.
Deltagande Certifiering
Framtidsjordens organisationer i Latinamerika och Indien arbetar med deltagande certifiering. Läs mer om det här och se filmen om hur det fungerar i södra Indien.
Framtidsjordens praktikantprogram
Sök till Framtidsjorden praktikantprogram 2015/16