Vår ordförande Christina Robertson-Pearce har lämnat oss
Framtidsjordens ordförande Christina Robertsson-Pearce har avlidit Hon gick bort efter en tids sjukdom fredagen den sjätte januari.