Dags att söka som praktikant
Nu söker vi praktikanter för 2017-18. I år kommer skicka 10 stycken till våra medlemmar i Latinamerika och Indien.
Srushtidnyan
Framtidsjordens senaste medlem i Indien heter Srushtidnyan och arbetar tillsammans med Klimataktion Stockholm för att bland annat utbilda klimatambassadörer i Mumbai.
Klimatanpassningen måste ske nu
Klimatförändringarna påverkar småbrukarna i Indien. Årets torka i Tamil Nadu har lett till en katastrof för många bönder och flera har begått självmord. Kunskap om hur man skulle kunna anpassa jordbruket finns men når inte fram och delstaten tar inte sitt ansvar.