Hem

Se och Leva med Genusglasögon
- Ett projekt och erfarenhetsutbyte mellan Brasilien och Uruguay.
Deltagande Certifiering
Framtidsjordens organisationer i Latinamerika och Indien arbetar med deltagande certifiering. Läs mer om det här och se filmen om hur det fungerar i södra Indien.